Lean Scan

In 5 werkdagen tientallen mogelijke verbeterinitiatieven voor uw processen?

Om als organisatie succesvol te innoveren en voorop te (blijven) lopen is continu verbeteren een noodzaak die makkelijk te beamen is. Maar wat valt er daadwerkelijk allemaal te verbeteren dan? “We werken toch al goed zoals we het nu doen?” Zelfs dan kan het altijd nog beter. Bovendien vereisen klant, markt en overheid continu aanpassingen van uw mensen en uw organisatie. Maar zijn die veranderingen slim ingezet?

Lean Management Group visualiseert voor uw organisatie de verbeterkansen. Dat gebeurt in 5 werkdagen, gevoed door onze eigen waarnemingen hoe de betroffen processen lopen, door interviews met mensen verspreid door uw organisatie, met onze visie op de generieke lean managementfilosofie en de procesverbeteringstechnieken die we daarbij ontwikkeld hebben. En vooral ook met onze ervaring van vele gerealiseerde verbeteringen.

LEAN SCAN

Doordat onze Lean Experts uw team volledig betrekken in de LEAN SCAN, creëert Lean Management Group in hooguit 5 werkdagen een complete inventarisatie van omlijnde verbeterkansen. Dit geeft u inzicht en ook een helder startpunt voor concrete verbetering van bijvoorbeeld uw doorlooptijd, flexibiliteit, kwaliteit of kostenefficiëntie. Het uitgangspunt is dat alles wat niet bijdraagt aan wat van waarde is voor uw klant, medewerkers of andere belanghebbenden, een verbeterkans is.

Resultaten

Het resultaat van de LEAN SCAN is een set aan concreet benoemde verbeterkansen. Dit is de input voor daaropvolgend verbeteringstrajecten die uw organisatie of uw team kan inzetten en zo te gelde kan maken. Of u zet onze aansluitende dienst in: de LEAN TRIAL. Dit levert een laagdrempelige manier om uw eerste selectie uit de door de LEAN SCAN geïdentificeerde verbeterkansen om te zetten in resultaat. Ook daarbij betrekken onze Lean Experts de mensen die dagelijks met uw processen bezig zijn om ze kennis te laten maken met het lean werken. Gaandeweg maakt uw team hun werkproces effectiever en doelmatiger. Teams bij onze klanten nemen zonder uitzondering na de LEAN TRIAL eigen initiatieven om de volgende verbeterkansen aan te grijpen die in de LEAN SCAN gesignaleerd waren. De LEAN TRIAL is zo een enthousiasmerende manier van samenwerken dat het zelfsturend en lerend vermogen versterkt en positieve verandering aanwakkert doordat ook andere teams er van horen en geïnteresseerd raken.

Meer informatie?

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met één van onze Lean Experts!

Bel ons
076 – 5640582 
Mail ons
j.heystee@lmgroup.nl