Lean Procesmanagement

Procesmanagement is een containerbegrip. Men gebruikt het meestal voor één of meer van volgende aspecten rondom processen:

Visie van Lean Management Group op innovatief procesbeheer met Lean Procesmanagement

  1. visualiseren, schematiseren van werkprocessen
  2. continu verbeteren van processen
  3. kwaliteitsmanagement en borgen van processen
  4. besturen van lange-termijn veranderingstrajecten

Visie op Lean Procesmanagement

1-3 zijn in onze visie onlosmakelijk verbonden. Een organisatie die tot de beste wil horen verbetert continu de werkprocessen. Men heeft heldere procesinformatie en -afspraken. Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) houdt de continue stroom aan verbeteringen traceerbaar en aantoonbaar. De procesbeschrijvingen op de werkvloer, in het KMS en bij procesondersteunende afdelingen zijn éénduidig en niet in de spreekwoordelijke la opgeborgen. Een nieuw teamlid heeft de sterk visuele werkinstructies en procesbeschrijvingen in seconden gevonden. Dit samenspel is wat wij Lean Procesmanagement noemen.

4 is een langdurig proces op strategisch niveau waarbij veelal cultuur- en gedragsverandering beoogd is. Bij LMG noemen we dat eerder een programma. Zie Lean Programmamanagement.

Dienstverlening rondom procesmanagement

Lean Management Group heeft een pallet aan diensten voor procesmanagement waarmee we uw organisatie kunnen helpen om uw procesmanagement effectiever en efficiënter te maken. Daarmee zult u in staat zijn de werkprocessen meer zelforganiserend te beheren en continu de processen te blijven verbeteren, zonder doublures in procesinformatie of in activiteiten om die te communiceren en vast te leggen.

Continue procesverbeteringen zijn cruciaal om in de huidige markt te overleven en als organisatie flexibel te zijn. Iedere organisatie heeft daarbij zijn eigen startpunt en de daarbij behorende afwegingen:

  • Heeft het management voldoende inzicht én overzicht van de belangrijkste ‘waardestromen’ en de daarbij behorende individuele werkprocessen?
  • Zijn op hoofdlijnen de ‘pijnpunten’ en verbetermogelijkheden binnen deze waardestromen al helder om op lange termijn de strategische doelen te bereiken?

Onze Lean Experts helpen u met deze vragen door het interactief uitvoeren van een Lean Waardestroomanalyse.

  • Of is er een meer diepgaande analyse van een individueel werkproces nodig om verspillingen naar boven te halen die tegenvallende resultaten veroorzaken?

Onze Lean Experts helpen én leren teammanagers en medewerkers deze verspillingen gestructureerd te inventariseren en te prioriteren met behulp van een Lean Procesanalyse.

  • Of zijn verspillingen en problemen al bekend maar dient een bestendige en werkbare tegenmaatregel of oplossing zich niet direct aan?

Onze Lean Experts  helpen én leren teammanagers en medewerkers op een iteratieve manier de tegenmaatregel te vinden en door te voeren met behulp van een Lean Probleemoplossing.