Lean Probleemoplossing

U heeft binnen uw bedrijfsvoering één of meerdere steeds terugkerende problemen waardoor doelstellingen niet bereikt worden. Actie is geboden, maar oorzaken zijn nog onduidelijk. U wilt voorkomen dat er al te snel naar een oplossing wordt “gesprongen” of omgekeerd dat er nog geen zicht is op een oplossing. En omdat er altijd meerdere uitdagingen zijn wilt u de vaardigheid van probleemoplossing in uw organisatie structureel versterken

In zo’n situatie is eerst systematische reflectie nodig op het probleem of verbeterinitatief, de context en de feitelijke huidige situatie. Door precies te weten wat er aan de hand is en de bronoorzaken te vinden, dient de oplossing zich vaak “vanzelf” aan en worden de Lean-instrumenten en –technieken heel gericht ingezet om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Bovendien wilt u daar ook effectief en efficiënt over communiceren, overeenstemming over bereiken met belanghebbenden en iets leren van het denkproces dat wordt doorlopen. De presentatie en vormgeving van die reflectie is dus ook belangrijke voor draagvlak voor de beoogde veranderingen.

Technieken voor probleemoplossing en procesverbetering

A3 en Kaizen zijn een bewezen leidraad hiervoor. Door het gedegen, vaak iteratief, doorlopen van deze leidraad met ervaren coaches komen effectieve maatregelen tot stand gebaseerd op feiten, niet op meningen of aannames. En het proces dat leidde tot de gekozen veranderingen is transparant en voor alle belanghebbenden te volgen.

Essentieel element hierin is het correct en zorgvuldig toepassen van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming met behulp van “storyboards”. Deze PDCA-cyclus vormt de kern van Lean management en is ook in A3 en Kaizen ingebed. Het is in alle geledingen van een Lean organisatie toepasbaar en in te bouwen met een gestructureerd proces van leren en coachen. De Lean Management Group begeleidt en leert u, terwijl u en uw medewerkers aan de oplossing van het probleem werken, deze PDCA-cyclus op een goede manier te hanteren en tot een vaste managementgewoonte te maken.