Lean Procesanalyse

Vanuit een waardestroomanalyse op organisatieniveau heeft u wellicht al verbeterthema’s naar boven gehaald die betrekking hebben op een individueel proces.  Of er is in uw organisatie een proces of product waarvan resultaten tegenvallen, terwijl de verbetering daarvan niet voor de hand ligt maar wel dringend nodig is.

Met de Lean Procesanalyse ontdekt u waar het daadwerkelijke verbeterpotentieel  zit. Vooral ook als het gaat om dienstverlenende of administratieve omgevingen waar de ’stromende objecten’ minder goed zichtbaar zijn. Lean Management Group kan u daarbij helpen én uw managers en medewerkers leren hoe een proces systematisch te verbeteren.   Leren door te doen dus!

Na een korte introductie over de werkwijze en de procescontext levert Lean Management Group samen met uw team in sterk visuele en gestructureerde vorm het volgende op:

  • de processtappen inclusief graadmeters van kwaliteit, doorlooptijd en kosten
  • de relevante informatiedragers die in het proces gebruikt worden
  • alle vormen van verspilling die geen toegevoegde waarde voor de klant hebben
  • het procesontwerp voor de gewenste, toekomstige situatie
  • vaststelling en planning van zowel direct uitvoerbare verbeterpunten als verbeterinitiatieven

Het geheel beslaat enkele dagdelen waarna u meteen kunt starten met het realiseren van de verbeteringen.