Lean Programmamanagement

Lean Management Group begeleidt organisaties die een veranderingstraject ingaan waarbij Lean een vast onderdeel van de manier van werken wordt binnen de organisatie. Dit alles gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk behalen van de organisatie doelstellingen (KPI’s) en het realiseren van de strategie. Zo’n veranderingstraject vergt visie, een goed plan en adequate sturing over langere-termijn. Het is dan ook geen project maar een programma: Lean programmamanagement.

Lean programmamanagement beoogt gedrag en cultuur te veranderen naar het dagelijks gedreven continu verbeteren. Om te zorgen dat de verandering duurzaam en succesvol is, is het noodzakelijk om het veranderproces goed vorm te geven. De veranderketen Urgentie – Betrokkenheid – Koers – Activering van Kotter biedt hiervoor het kader: aan welke elementen in het proces moet je aandacht besteden om de verandering te laten slagen?

De eerste stap daarbij is het doorlopen van deze veranderketen door een Lean Scan:   wat is de status quo en wat behoeft aandacht?

Bij de inrichting van het Lean programmamanagement wordt aandacht besteedt aan de volgende aspecten:
  • Programmeren van aandachtspunten uit de Lean Scan
  • Koppelen van strategie en operationele bedrijfsvoering
  • Trainen en coachen op het gebied van procesoptimalisatie en operationeel management  (de “hard skills”)
  • Trainen  en coachen op houding en gedrag (de “soft skills”)
  • Kiezen van een operationeel model voor samenwerken, kennisdelen, ondersteunen in werkwijzen

Om organisatiebrede verander- en verbeterprocessen vorm te geven en bestuurbaar te maken, heeft LMG een Lean Programma Model ontwikkeld.

Het Lean programma is bedoeld om klanten zo goed mogelijk te begeleiden in hun weg naar continu verbeteren. Het is een gestructureerde aanpak die het Lean gedachtegoed en de bijbehorende werkwijzen succesvol door de gehele organisatie implementeert. Geen ‘big bang’ maar een natuurlijk proces (olievlekwerking), van push naar pull. Hierbij staat het on-the-job training van medewerkers centraal. Ook wordt er een leidende verbeter coalitie gevormd van lean sponsoren (medewerkers en managers). Dit is belangrijk omdat op deze manier borging binnen de organisatie plaatsvindt zodat het continu verbeteren blijft doorgaan, ook als de LMG coaches een steeds minder actieve rol spelen. Voor elke organisatie wordt het programma op maat aangepast naar de behoeftes en mogelijkheden van de klant. En natuurlijk vind afstemming plaats op de te realiseren doelstellingen van de organisatie. Het gaat tenslotte om resultaat.

           Lean Programma Model

Het Lean Programma begint met een opstartfase waarbij het management wordt meegenomen en een proces wordt uitgekozen voor een eerste Lean Scan. Vervolgens wordt er een transitieteam samengesteld met medewerkers die als Lean sponsoren willen (en kunnen) optreden binnen de organisatie. Zij gaan geleidelijk aan meerdere processen oppakken en deze verbeteren onder de begeleiding van een LMG coach. Dit wordt gecomplementeerd met on-the-job training over Lean werkwijzen. Ook is er de mogelijkheid voor gecertificeerde Yellow, Green en Black Belt opleidingen.

Een voorbeeld van een organisatie die succesvol met ons Lean Programma aan de slag is gegaan is leerwerkbedrijf WVS-Groep.

Lean Programma bij WVS-Groep

Meer informatie?

Bel ons
076– 5640582

Mail ons
info@lmgroup.nl

Presentatie van onze visie op Lean programma ontwikkeling