Lean Six Sigma Black Belt opleiding

Binnenkort start de Lean Management Group met een Black Belt opleiding, bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie problemen gestructureerd wil oplossen, zelfstandig verbeterprojecten wil uitvoeren en projectmedewerkers wil begeleiden. Kortom iedere manager, projectleider of intern stafmedewerker die met groot- of kleinschalige procesverbetering bezig is. En die behoefte heeft aan een aanpak die zich in de praktijk ruimschoots bewezen heeft.

In deze opleiding worden twee verbetermethoden geintegreerd aangeboden, n.l. Lean – voor slimmer en efficiënter werken- en Six Sigma – voor beter en foutloos werken. Deze methoden zijn universeel van aard en toepasbaar binnen zowel dienstverlenende als produktie- en logistieke organisaties.

Binnen Lean SixSigma worden standaard vijf fasen doorlopen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control, aangeduid met het acroniem DMAIC. Aan de hand van deze vijf fasen worden in de opleiding concrete verbetermethoden en -technieken behandeld en geoefend. Daarnaast is er ruime aandacht voor de minstens zo belangrijke interpersoonlijke vaardigheden.

Deze opleiding kan zowel in een 12-daagse dagopleiding gevolgd worden als in een avondopleiding. De laatste beslaat 15 avonden. Daarnaast wordt er een excursie naar de Audifabrieken in België gemaakt.
Na het doorlopen van de opleiding bent u in staat een officieel erkend examen te doen om een gecertificeerd Black Belt te worden.

U kunt zich met onderstaande button direct aanmelden of vraag via het contactformulier verdere informatie op over deze interessante investering in uw persoonlijke ontwikkeling!

Klik hier om u aan te melden voor de Lean Six Sigma Black Belt opleiding