Wachtlijstbeheer revalidatie en ouderenzorg

Wachtlijstbeheer revalidatie en ouderenzorg

Verhoog capaciteitsbenutting en verbeter ketensamenwerking door in- en uitstroom slimmer te beheersen. Met W8 ambulante wachtlijstbeheer revalidatie en ouderenzorg.

W8 staat in dienst van het proces van aanmelden en plaatsen van cliënten en is aanvankelijk bedoeld voor de verpleging en verzorging. De applicatie beoogt om op efficiënte en transparante wijze nieuwe en bestaande cliënten met hun woon- en zorgwensen te registreren, beheren en toewijzen aan een passende woonruimte en zorgafdeling. Voor W8 is alleen een webbrowser nodig (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox).
Instellingen willen uiteraard hun capaciteit maximaal benutten. Maar het beheren van in- en uitstroom bij langdurige en kortdurende (revalidatie)zorg verschilt nogal. De mutaties bij de laatste zijn namelijk veel frequenter. En het overzicht over meerdere locaties en afdelingen, elk weer geschikt voor andere soorten zorg, is op gegeven moment op de conventionele wijze (Excel bijv.) niet zo makkelijk te beheersen.

Dat lukt dus moeizaam en alleen met frequent mail-, telefoon- en formulier-verkeer rondom de de revalidatie- en verpleegafdelingen tussen plannende coördinerende en toewijzende functies. En om met de traditionele middelen naast de in- en uitstroom ook nog de interne wisselingen van cliënten vlotjes te overzien … het levert een uitgebreid proces met lussen erin waar nog veel te halen valt wat betreft efficiëntie.

W8 levert:

W8_2

 • transparant overzicht in- en uitstroom
 • meer transparantie en handelingssnelheid
 • en meteen antwoord aan ziekenhuizen
 • dus hogere bezettingsgraad
 • tegelijk in dezelfde overzichten werken
 • automatisch overzicht reserveringen
 • inzicht huidige en toekomstige bezetting
 • en door wie ingeleid
 • ambulant met tablet / iPad makkelijk en snel planning inzien en muteren
 • updates heen en weer bellen/mailen overbodig
 • sneller en adequater antwoord op aanvragen
 • rapportage in-/uitstroom per afdeling & zorgtype
 • instellingseigen toewijzingsbeleid en individuele prioritering zelf simpel te beheren
 • geen software, onderhoud op pc’s of intranet

Tablet of iPad tijdens de ronde

Wachtlijstbeheer revalidatie en ouderenzorgOmdat W8 ook ambulant te gebruiken is, kan men lopend over de zorgafdeling de mutaties invoeren. Die zijn dan meteen voor centraal planningsbureau of klantenservice ook zichtbaar. Men hoeft dus niet te wachten tot de afdelingsleider terug is aan het bureau en de oude Excel-document, mail of telefoontjes gepleegd heeft. De afdelingsleider is meteen na de ronde klaar. Wachtlijstbeheer revalidatie en ouderenzorg is zo vlot, makkelijk en accuraat.

Beheer

Per locatie en afdeling is aan te geven voor welke doelgroep(en) en zorg deze geschikt zijn. W8 kan bij plaatsing van een cliënt rekening houden met de afstand tussen de door de cliënt gewenste en de voor die cliënt geschikte afdelingen. Indicaties zijn in te stellen met bijbehorende prioriteitstelling. Standaard is de prioritering van indicaties bepalend voor de volgorde waarin cliënten worden toegewezen. Dit is onderdeel van de in W8 in te stellen toewijzingsbeleid. De zorgorganisatie kan dit zelf beheren en aanpassen. Er is ook een prioriteringsfunctie waarbij cliënten op een toewijzingslijst simpel zijn te verslepen om snel en overzichtelijk prioriteiten tussen cliënten te wijzigen en te volgen.

Referenties

Zorginstellingen die W8 al gebruiken, zoals VVT-instelling Argos in de regio Rijnmond, willen niet meer zonder.

Kosten

Voor gebruik van de applicatie W8 rekent Lean Management Group een vast maandbedrag, afgestemd op het aantal gebruikers, inclusief helpdeskrespons binnen een uur (SLA).

Maatwerk indien gewenst

Voor de ontwikkeling van maatwerk is het mogelijk een ontwikkelingsinvestering te doen waarbij de maandelijkse kosten vervallen tot oplevering van het maatwerk.

Nadere informatie

Laat rechtsboven op deze pagina een bericht achter of mail naar info@lmgroup.nl of bel 076-5640582