Wat is lean management?

Lean is een management filosofie, in 10-tallen jaren gegroeid tot praktische doelgerichte lange-termijn-aanpak met vele simpele, bewezen technieken en met focus op waardegroei:

  • langetermijnwaarde boven kortetermijnkosten (doel)
  • verspilling in werkprocessen elimineren (groei klantwaarde)
  • samen respectvol ontwikkelen (waardegroei organisatie)
  • continu blijven verbeteren (leren, innoveren, concurreren)

Waarde is bepaald door wat de klant en belanghebbenden als waardevol achten. Het antwoord op de vraag “Wat is lean management?” is daarom niet: een reorganisatiemethode of trukendoos voor korte-termijnwinst, al wordt het vaak aanvankelijk zo ingezet en zal het ook quick wins leveren. Maar wat is lean management dan wel?

Lean focust op de werkprocessen omdat die bepalend zijn voor de waarde die men levert aan de klant. Hoe beter de diensten of producten door die keten van opeenvolgende activiteiten gemaakt worden en door dat werkproces heen stromen, hoe minder verspilling er is. Dus minder zoeken, verplaatsten, onnodig bewaren, in de gaten houden en corrigeren van alles wat er in die keten gebeurt. Alles zo veel mogelijk in één keer goed. Daarom is de blik bij lean management sterk gericht op het zichtbaar maken van alles wat verspillend is en het continu verbeteren van het werkproces zodat er meer waarde geleverd wordt met de aanwezige middelen. Dit kan alleen door dagelijkse actieve betrokkenheid van degenen die in dat werkproces een rol hebben. Zonder die inbreng is het streven naar perfectie, wat lean management drijft, kansloos.

Als die verspillingen zichtbaar zijn, zoomt Lean management in op het bepalen van de grondoorzaken van die verspillingen. Basis is de bekende PDCA cirkel van Deming: plannen of bedenken, dan het testen en doen om het vervolgens te checken of het levert wat bedacht is en dan tot slot aan te passen tot de beste werkwijze. Overal zie je deze cyclus terugkomen bij lean management: continu blijven verbeteren.

Het mooie ervan is dat het voor allen betrokken bij het werkproces motiverend is om continu te verbeteren en te merken dat je zelf invloed kunt uitoefenen op hoe het werk wordt ingericht en hoe dat niet alleen groot effect heeft op dienstverlening aan de klant, maar ook het werkplezier versterkt. En dat is een reden waarom lean ondertussen succesvol wordt toegepast in werkelijk alle bedrijfstakken van autoproductie tot ziekenhuis en van gemeenten tot bouwbedrijven.