Continuering succesvolle Lean aanpak bij Surplus zorg in 2015!

Geplaatst op

Surplus Zorg
Surplus is een regionale organisatie voor welzijn, zorg, comfort en wonen met meer dan 2800 medewerkers en 1500 vrijwilligers. Dankzij de inspanningen van Ronald Nederhof is ook deze organisatie besmet geraakt met het Lean virus. En niet zonder resultaten! Eind vorig jaar hebben de trainingsdeelnemers (koplopers) hun resultaten van de door hen gekozen verbeteronderwerpen gepresenteerd aan de opdrachtgever. Dit was dermate succesvol dat Surplus besloten heeft om de verdere uitrol van Lean ook in 2015 met LMG voort te zetten. Maar nu op een grotere schaal. Onderstaand een voorbeeld van onze aanpak.

Tijdens het trainingstraject wordt een in overleg gekozen proces/probleem door tweetallen van deelnemers aangepakt (een rayonvertegenwoordiger samen met een kwaliteitsadviseur) met de A3 of Kaizen-methodiek. LMG coacht hierbij de deelnemers op locatie.

Het resultaat is:

* Bewustwording wat Lean als managementbenadering kan brengen voor Surplus.
* Een aantal concrete Lean-instrumenten die direct ingezet kunnen worden op het gebied van
proces optimalisatie, operationeel management (de ‘harde’ kant).
* Een goed begrip van stijl van leidinggeven die nodig is om een positieve houding en gedrag van
team medewerkers ten aanzien van continue verbeteren te krijgen (de ‘zachte’ kant).
* Kennismaking met de probleemoplossingscyclus bij de operationele bedrijfsvoering.
* Voor elk van de cases een verbeterd werkproces of probleem.
* Ieder verbeterd proces draagt direct bij aan een KPI.

Surplus lean