Data en Digitalisering bij Enexis

Geplaatst op

Jerry Heystee (Managing Partner LMG) is als Data- en Processpecialist verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een Operational Excellence plan bij Bestuurlijke en Juridische zaken (BJZ) van Enexis, één van de grote drie netbeheerders in Nederland.
Optimaal netbeheer en het faciliteren van de energie transitie zorgen voor een aanzienlijke toename van Bestuurlijke en Juridische werkzaamheden. Efficiëntie en effectiviteit zijn noodzakelijk voor een resultaatgerichte sturing en besturing. Data en digitalisering, een van de key-drivers van het Operational Excellence plan, dragen hier in hoge mate aan bij.
Daarom is er onder andere gekozen voor de implementatie van een Dossier Management Systeem (Custodian). 100% gebruik, vastlegging van alle relevante meta data en scherpe bewaking op de kwaliteit van de data maken het mogelijk om betrouwbare data analyses te genereren. Onder andere middels PowerBI. Deze informatie is een belangrijke bron voor verbetering van eigen processen en ketenprocessen en draagt direct bij aan de efficiënt en effectief leveren van optimaal netbeheer. Issues die van invloed zijn op het primaire proces worden vroegtijdig gesignaleerd zodat er gericht gewerkt kan worden aan het wegnemen van de kernoorzaken.
De goede samenwerking met Transformdata, de leverancier van Custodian, heeft zeker aan het succes bijgedragen. Transformdata heeft hierover een case study gepubliceerd. Klik hier voor de link naar dit document.