Doorlooptijd offerte van 4 maanden naar 4 weken!

Geplaatst op

Een veel voorkomend probleem binnen de assurantie sector is dat het offerte traject vaak een te lange doorlooptijd heeft. Het proces is omslachtig, tijdrovend, klantonvriendelijk, foutgevoelig en verantwoordelijkheden zijn vaak onduidelijk.

Lean Management Group (LMG) heeft dit probleem snel en relatief eenvoudig opgelost bij een belangrijke speler in deze markt door bij hen de processen in kaart te brengen die de verschillende afdelingen uitvoeren en de tijden te meten die hiermee gemoeid zijn. Hierbij werd direct duidelijk dat er een zeer groot verschil zat in doorlooptijd en bewerkingstijd. Om dit op te lossen zijn er direct nieuwe manieren van werken bedacht en getest door de betrokken medewerkers. Deze nieuwe manieren van werken zijn zo positief ontvangen dat ze vervolgens volledig geïmplementeerd zijn. Deze positieve ervaring heeft tevens geleid tot een andere belangrijke verandering; de introductie van de gezamenlijke week- of dagstart. Hierbij delen alle teamleden elke ochtend kort waar ze op dat moment mee bezig zijn en leggen ze hun problemen voor aan de andere leden van hun team om snel(ler) tot oplossingen te komen.

De resultaten die Lean Management Group voor en met haar klant heeft behaald binnen dit korte Lean scan traject zijn toonaangevend. De doorlooptijd is namelijk met 73% teruggebracht, de werknemer-  en klanttevredenheid is omhoog gegaan en er is een plan opgesteld om het proces te borgen. Deze resultaten zijn onder begeleiding van Chuck van Eekelen (LSS consultant LMG) door de klant zelf behaald zonder extra financiële investering en met beperkte IT ondersteuning.

Ook interesse in het verkorten van doorlooptijden zonder investering? Neem contact op met Jerry Heystee, 06-53374879 – j.heystee@lmgroup.nl