ECD en zorgcoördinatie

Geplaatst op

Er zijn omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het proces van zorgcoördinatie. Zo werkt Zideris met een IOP (individueel ondersteuningsplan) als onderdeel van het cliëntgebonden zorgdossier. Het zorgdossier is voorzien om gedigitaliseerd te gaan worden (ECD).

Zideris is een fusieorganisatie waarbinnen de te verwachte verschillen in werkwijzen aanwezig zijn. Zo gebruikt de ene regio een nieuwe variant IOP en de andere regio een oude. Het zorgcoördinatieproces is onvoldoende uniform over de verschillende locaties, ook bij gelijksoortige zorgvormen. De gehele organisatie heeft wel een behandelerkenning en is dus organisatiebreed verantwoordelijk voor diagnostiek, behandeldoelen, en –acties en het rapporteren op die acties en behandelresultaten. De extramurale zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten.

Bij het verbeteren van het zorgcoördinatieproces wenst Zideris meer dan voorheen de cliënt te betrekken bij het bepalen of aanpassen van het IOP. Dit dient nog meer het plan van de cliënt te zijn, hoe moeilijk dit ook soms kan zijn met een doelgroep waar communicatie uiterst moeizaam kan zijn.

LMG is gevraagd om te bepalen op welke punten het zorgcoördinatieproces bij Zideris te verbeteren is met als doel risico’s te verminderen en kwaliteit van zorgcoördinatie te verbeteren, en met een doelmatigere inzet van de beschikbare middelen, tijd en kennis. Op basis van deze lean scan worden verbeterpunten met onderlinge prioritering zichtbaar gemaakt en zal LMG Zideris ondersteunen bij het implementeren van deze verbeteringen.