Effectieve probleemaanpak leren toepassen

Geplaatst op

Surplus Zorg

Op 16 december j.l. heeft de Lean Voorhoede van Surplus Zorg haar cases gepresenteerd. Acht managers bij deze zorgverlener voor thuis- en ouderenzorg in Noord-Brabant hadden hun zevende en laatste bijeenkomst van de in-company Lean Management training. Als leidinggevenden en interne adviseurs leerden zij een effectievere manier van probleemaanpak toepassen en kwamen gaandeweg in aanraking met de principes achter de lean managementfilosofie. Resultaat is dat ze nu een krachtige serie verbeteracties zijn gestart in hun cases.

Met een traditionele aanpak zouden de acht leidinggevenden deze acties niet zo effectief en uitgebreid hebben gevonden. Zij vermeden de valkuil van zaken oplossen zonder actief zelf mee te kijken in het betreffende werkproces. Verrast waren sommigen te ontdekken dat ze zelf soms een wat vertekend beeld hadden. Maar door gebeurtenissen te meten, feiten te zoeken en te doorgronden konden ze ook andere oorzaken vinden en dus andere en meer maatregelen. Zo kwam ook de kracht aan het licht van het treffen van meerdere maatregelen en niet stoppen bij één of twee. Het bepalen van de echte grondoorzaken sprong eruit als grote meerwaarde van de lean management training.

Voor een team waarin het niet voor allen dagelijks werk is om cases te presenteren, waren hun presentaties stuk voor stuk indrukwekkend. Daar droeg aan bij het visueel maken van de feiten, een speerpunt van lean. De “linkerhelft van de A3”, zoals ze dat zelf zijn gaan noemen, is een investering in stap voor stap heldere definiëren, meten en analyseren van een probleem. Het leverde hen een indrukwekkende aanpak op met soms verrassend simpele maatregelen. Deze hadden ze anders niet gevonden, zo zeggen ze zelf. Het was dus de moeite dubbel en dwars waard. Want zoals LMG in de praktijk ziet, is het voor de meesten van ons vanzelfsprekend om in de waan van de dag de snelle oplossing te zoeken. We gaan in op gesuggereerde maatregelen, zonder de echte oorzaken te kennen. En dan verbazen we ons dat we het probleem niet blijvend effectief oplossen. De Lean Voorhoede bij Surplus doorziet dit voortaan op voorhand. En zal dus niet zo snel meer uit de losse pols maatregelen opperen alvorens zeker te weten dat de oorzaken objectief aantoonbaar zijn.

Lean Management Group blijft de Lean Voorhoede bij Surplus ondersteunen bij het borgen van de geboekte verbeteringen door te coachen op het blijven zoeken naar meer oorzaken en maatregelen. Want het continu blijven verbeteren is de beste borging voor elke eerder gerealiseerde verbetering. En uiteraard is de volgende grote uitdaging hoe dit binnen de rest van de organisatie op gang te krijgen.