Google glass in de zorg…

Geplaatst op

De bril die je in de gelegenheid stelt om informatie op te halen in je ooghoek en om anderen mee te laten kijken tijdens je werkzaamheden, wordt steeds vaker ingezet in  de zorg. Tijdens operaties om bijvoorbeeld patiëntgegevens op te vragen of specialisten mee te laten kijken. Behandelingen lopen hiermee efficiënter en gemakkelijker. Ook in de thuiszorg is de afgelopen tijd geëxperimenteerd met deze Google computerbril. De wijkverpleegkundige kan direct de hulp van een arts inroepen, mocht dit nodig zijn. Er zijn inmiddels al verschillende successen geboekt.

Ook LMG participeert in een project waarbij Google glass wordt aangeboden als mogelijke oplossing voor een probleemstelling. Weliswaar niet in de zorg, maar bij een bedrijf dat deze bril test om te onderzoeken of de bril ingezet kan worden bij controle van machines op specifieke momenten. Kortom: de bril is ook zeer goed in te zetten buiten de zorgsector. Neem contact met ons op voor meer informatie.