Het proces van ‘indiensttreding’ bij Meander Medisch Centrum Lean benaderd!

Geplaatst op

Het MealogoMeandernder Medisch Centrum is bezig om meer LEAN te gaan werken en het streven naar vermindering van verspilling is één van de strategische pijlers van het ziekenhuis.

In de eerste helft van dit jaar was er ruimte om als afdeling of team zelf al initiatief op dit gebied te nemen.

Binnen P&O bestond het voornemen om het proces van indiensttreding met een LEAN-benadering blijvend te gaan verbeteren. Onder meer de afstemming die moet plaatsvinden met andere belanghebbenden (zoals Facilitaire dienst, I&A etc.) hebben de behoefte gecreëerd om een goed beeld te krijgen van de huidige werkwijze, verantwoordelijkheden, prestatieniveau’s en barrières in het totale traject van indiensttreding. De scope van dit proces was vanaf het vaststellen van een vacature tot en met de eerste salarisbetaling van de nieuwe medewerker.

Ter beantwoording van de klantvraag heeft LMG in een achttal sessies van meestal een dagdeel dit ‘procesverbeter’ traject gefaciliteerd en het nieuw opgezette verbeterteam ‘onderweg’ de nodige Lean-kennis bijgebracht. Er is daarbij gekozen voor training op het gebied van Lean-instrumenten, w.o. probleemoplossing en visueel management en de manier van kijken en denken gericht op het voorkomen van verspillingen in processen in combinatie met ‘learning-by-doing’. De gebruikte werkvormen waren een Lean-spel, Gemba-wandelingen en workshops.

De resultaten zijn:

  1. een nieuwe werkwijze met een significant verbeterpotentieel inclusief de planning van de te nemen verbetermaatregelen
  2. een duidelijk leereffect bij het verbeterteam op het gebied van gestructureerde procesanalyse en -ontwerp
  3. concrete opties voor de inrichting van het operationeel management binnen het P&O-team