Kort cyclisch denken en doen; Lean Engineering!

Geplaatst op

Luchtkanaal

 

Een team van ingenieurs duikt voor een maand onder met een opdracht. Na deze maand komen ze naar buiten met het ontwerp. Tot hun grote verbazing ziet de wereld er ineens heel anders uit; de opdrachtgever heeft zijn eisen bijgesteld op basis van nieuwe (markt) inzichten en de collega’s die met een ander onderdeel hun eigen kamer waren ingedoken, hebben toch voor een ander concept gekozen omdat dat beter zou zijn. Kortom: geen aansluiting meer op de wens van de klant en op de overige op te leveren ontwerpen. Teleurgesteld duiken ze opnieuw onder……..enz. Een aaneenschakeling van verspillingen. Maar wat hieraan te doen?

 

Lean Engineering, enkele tips:

  • Continuous Improvement, PDCA, verspillingen reduceren, lange-termijn

Hierbij is kort-cyclisch werken nodig, dus liever continu kleine stappen blijven zetten dan in één grote langdurige stap een grote sprong hopen te maken

  • Communicatie, rapportage, meetings, visualiseren

Communicatie is kort-cyclisch, dus regelmatig, en ook effectief en efficiënt omdat stakeholders bekend en betrokken (dienen te) zijn. Door visualisatie is status van het proces continu snel zichtbaar. En ook tools, doelstellingen, acties en resultaten van verbeteringen zijn steeds transparant.

  • Projectinitiatie, scoping, multidisciplinair, betrekken stakeholders

Niet alleen zijn alle stakeholders betrokken, ze zijn vroeg genoeg betrokken om te voorkomen dat input van stakeholders gemist wordt en later vertraging ontstaat en rework nodig is.

  • Planning, resourcing, doorlooptijd

De principes van de last planner en one-room concept zijn toe te passen in Lean planning. Met goede voorbereiding en input van o.a. uitvoerders van het werk en continue opvolging in stand-up meetings zijn, in de ervaring van LMG, altijd doorlooptijd verbeteringen gerealiseerd. Logistieke planning, resourcing en risico’s zijn onderdeel van de krachtige Lean planning.

  • Uniform systeem, standaardisatie

De wens is te werken in een systeem dat uniform is door de hele portfolio van taken en projecten. Dit vermindert zoeken, dubbelwerk, verspillende overdrachten en brengt eerder procesdefecten aan het licht. Het faciliteert ook ‘het stap- voor- stap’ streven naar een gemeenschappelijke taal bij alle proces-/projectbetrokkenen, dus ook bij de opdrachtgever. Dit gaat op termijn verder dan “alleen” BIM waarin 3D-model, tekeningen geïntegreerd bereikbaar zijn voor alle betrokkenen.

En als opdrachtgever? Ook vanuit de opdrachtgeverszijde is sturing te geven aan het succes van een project. De samenstelling van de uitvraag is immers net zo bepalend als de beantwoording en uitvoering. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld in de uitvraag opnemen dat de opdrachtnemer dient aan te tonen in staat te zijn om continu te verbeteren, zowel in het ontwerpproces als ook tijdens de uitvoering. Wat hier uit voortvloeit is een continu proces van elimineren van verspillingen, het verkorten van doorlooptijden en vooral ook het leveren wat de klant nodig heeft. Het spreekt voor zich dat dit ook direct een positief effect heeft op de kostenkant.

Lean Engineering = continue leren, niet alleen documenten produceren.

LMG heeft Lean Engineering met succes toegepast bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Neem contact op voor meer informatie.