Lean planning Station Tilburg

Geplaatst op

De grootst mogelijke waarde kan Lean Management Group leveren door Besix te helpen om het op eigen kracht elke dag continu verbeteren door alle betrokkenen in hun dagelijkse werkzaamheden tot een gewoonte te maken. Indien de onderneming op deze manier het lean denken en doen op langere termijn kan inbedden, zal Besix zich doorontwikkelen tot een ‘top-of-class’ onderneming en een voorsprong kunnen vergroten.

Vooralsnog gaat het echter om een begeleidingsopdracht voor lean planning met een beperkte scope wat betreft bouwtijd, maar wel een zeer kritische. Want deze is verbonden aan een onwrikbare buitendienststelling van het spoor bij Tilburg in de week van 18 t/m 24 oktober 2014.Tijdens deze langdurige buitendienststelling zullen diverse partijen hun bijdrage leveren om na 16 dagen Tilburg te voorzien van 2 nieuwe passages onder het spoor. Om de diverse werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, en de buitendienststelling succesvol te laten verlopen heeft Besix aan LMG gevraagd de gehele planning en de werkzaamheden Lean in te richten.