Neos na workshop LMG overtuigd van het belang van Lean

Geplaatst op

Bestuursleden Pim Dijkstra en Ting Yu Chu van Stichting Neos staan voor grote uitdagingen met hun organisatie, die zich, in en rond Eindhoven, inzet voor de kwetsbaren onder ons (b.v. mensen die opvang nodig hebben of beschermd moeten worden tegen huiselijk geweld).
Met alle landverschuivingen in ‘Zorgland’ aangaande WLZ, WMO, enz. zijn alle processen en verhoudingen overhoop gegooid. Ook zijn er ineens opdrachtgevers met drastisch gereduceerde budgetten (gemeenten), met alle gevolgen van dien. Neos budget is noodgedwongen sterk aan het krimpen. Maar de Nederlandse staat bepaalt dat zorgverleners zorg niet mogen weigeren te leveren en uiteraard moet deze ook kwalitatief hoogstaand blijven. Tja, daar sta je dan! Dijkstra en Chu zoeken de meest effectieve middelen bij deze uitdagingen voor Neos. Zij zien dat Lean management steeds meer en steeds langduriger bij zorginstellingen wordt omarmd. Neos is intensief met hun werkprocessen bezig en zij willen daarom graag meer weten over Lean management en hoe dit bij Neos van nut kan zijn. De kaasschaafmethode gaat niet meer werken bij zulke uitdagingen; er zijn slimmere ingegrepen nodig.

Dus LMG bereidt met het bestuur een ochtendsessie voor waarin bestuur en leden van het MT en de staf zullen ervaren wat Lean management is en hoe LeanStneos kan bijdragen processen bij Neos slimmer in te richten. Met het doel dat Neos met minder beschikbare middelen toch zoveel mogelijk goede zorg blijft leveren.
Bij de uitnodiging stelt Lean Expert Ronald Nederhof, die de workshop zal leiden, de deelnemers vragen, zoals: ‘wat willen zij bereiken’ en ‘waar hebben werknemers en hun cliënten tijdens het werkproces last van’.
Dan introduceert hij Lean management:
• Wat houdt het in?
• En wat is het juist niet?
Een ludieke, inspirerende simulatie volgt met de kern van Lean management: in korte cycli continu blijven verbeteren in de richting van een bepaald doel, zodat de waarde van het proces voor de klant vergroot.
Men ervaart hoe makkelijk we verbeterkansen over het hoofd zien. En dat we echte verbeteringen zelden in één gigantische stap kunnen realiseren door vanachter een bureau, ver van de werkvloer, een nieuwe werkelijkheid te bedenken.
Met deze verse indrukken over Lean, waarnemen van verspillingen in processen en denken in klantwaarde, pakt het team de casus aan van de registraties in het primaire zorgproces.

Het spreekt voor zich dat dit optimaliseringstraject niet binnen de beperkte tijd van de workshop gerealiseerd kon worden, maar de casus dient ter inspiratie hoe de Lean aanpak zou kunnen werken en waar het toe zou kunnen leiden.

Tijdens de lunch evalueren het Neos bestuur en LMG de sessie. Er heerst een positieve sfeer en er is volop inspiratie aanwezig om direct te starten met een aantal potentiële processen, welke tijdens de ochtendsessie naar voren kwamen.
Directeur Jerry Heystee van LMG zet zijn visie uiteen over de inzet van Lean:
vooral zelf doen (medewerkers Neos), al ontkom je er niet aan om in ieder geval bij de aanvang je te laten ondersteunen door Lean professionals.
Hij staat het traject voor van:

Voordoen  samendoen  zelf doen

En vervolgens het borgen van de verbeterde processen en vooral het inzetten op continu blijven verbeteren.
Neos onderzoekt op welke wijze de professionals van LMG kunnen bijdragen aan hun optimaliseringstrajecten en doelstellingen.

Net zoals Neos geïnteresseerd in een inspirerende kennismaking met Lean management? Stuur ons dan nu een bericht via de website of bel  076 – 5640582!

Go blauw