De P-wet doet zijn intrede!

Geplaatst op

De Participatiewet vraagt om van een door de rijksoverheid gefinancierde uitvoeringsorganisatie naar een organisatie te ontwikkelen, die zijn bestaansrecht moet bewijzen op de vrije markt. Om te blijven presteren, moet SW bedrijf WVS efficiënter en effectiever worden. Daarvoor is in het sectorplan SW bedrijven, organisatie ontwikkeling opgenomen als speerpunt.

WVLogo wvsS heeft er voor gekozen om hierbij Lean in te zetten. De implementatie van de Participatie wet gaat gepaard met bezuinigingen. Deze komen naast de reeds voorgenomen bezuinigingen boven op de rijksbijdrage. Dit vergroot nogmaals de noodzaak om zo efficiënt mogelijk te werken. Naast beoogde efficiency voordelen door vergaande samenwerking, wil WVS-groep haar medewerkers laten werken volgens de principes van Lean. Het opleiden en bekwamen van medewerkers in de Lean aanpak maakt hier integraal deel van uit.

LMG is samen met de Lean sponsor Ruud de Vreede van VWS vorig jaar gestart met een aantal voorbereidende activiteiten om Lean een zachte landing te geven binnen de organisatie. Volgens Jerry Heystee, CEO van LMG, kan je maar 1 keer succesvol starten met de introductie van Lean! LMG gelooft niet in een Big Bang, maar in een olievlek werking waarbij je start met een kleine groep enthousiaste medewerkers. De positieve energie en resultaten zorgen ervoor dat daarna de rest ook Lean wil. Van push naar pull, geheel in lijn met de Lean filosofie’

Opleiding en training maken deel uit van het werken volgens de principes van Lean. LMG heeft samen met WVS een ‘in-huis’ opleidingsprogramma ontwikkeld dat aansluit op de behoefte van de organisatie en op het niveau van de diverse betrokken medewerkers, zoals geïnventariseerd door Ed Lambrechts van WVS, een belangrijke drager van het Lean gedachtegoed.

Het programma bestaat uit een Yellow, Green en Black belt opleiding waarbij de Green en Black belt deelnemers officieel examen doen en bij slagen internationaal gecertificeerd worden. De eerste opleidingen starten op maandag 13 juni. Er zijn 40 medewerkers geselecteerd die aan deze eerste ronde van opleidingen gaan deelnemen.  Tijdens de opleidingen worden situaties uit de dagelijkse praktijk behandeld waardoor de opgedane kennis door de deelnemers direct toepasbaar zijn op de werkvloer.