Project keten met lean verbeteren bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Geplaatst op

Deze week heeft Lean Management Group twee sessies bij Hoogheemraadschap van Rijnland mogen begeleiden. Het doel van de eerste sessie was om met een groep van 20 medewerkers knelpunten in de projecten keten te identificeren. Hiervoor is onder andere de SIPOC voor gebruikt. De tweede sessie was gericht op de analyse van de gevonden knelpunten en het identificeren van mogelijke oplossingen/verbeteringen. Door het gebruik van lean tools, zoals de A3, 5 whys en het Ishikawa diagram, hebben de medewerkers de knelpunten nader geanalyseerd en oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Beide sessies zijn succesvol en productief verlopen. De coaches van LMG zijn in staat geweest om gezonde discussies op gang te brengen, én om de werknemers met een kritisch oog naar hun eigen processen te laten kijken. De geïdentificeerde oplossingsrichtingen zullen als advies voorgelegd worden aan de directie.