Waarmaken van uw businessplan 2015 door waardestroom analyse

Geplaatst op

Terugblikkend op 2014 én met het vizier op 2015 hebben organisaties hun businessplan al gereed of zijn daar nog mee bezig. Visie, strategie en doelstellingen zijn bepaald, en barrieres om effectief en efficient te opereren moeten worden geslecht.. Het denken in waardestromen en het analyseren kan daarbij helpen om doelstellingen te realiseren en de klant nog beter te bedienen in 2015!

Lean is een term die verschillende betekenissen en associaties oproept voor verschillende personen dan wel organisaties, de reden dat er vaak uiteenlopende resultaten mee worden gehaald.
Sommige organisaties beperken zich tot het toepassen van één of meerdere Lean-instrumenten, zoals werkplekorganisatie, visueel management, probleemoplossing of standaardisering, met het doel verspillingen uit processen te halen. Vaak is er dan een eerste kennismaking op lokaal niveau en een korte termijn succes, maar beklijft vaak minder goed voor de langere termijn.
Andere organisaties zijn al wat verder en is men zich bewust dat voor continue verbetering op de lange termijn een meer mensgeoriënteerde aanpak nodig is. Een aanpak dat andere eisen stelt aan leiderschap, cultuur, probleemoplossing en coaching.

Wat is Lean Management?
Lean is in ieder geval een vorm van management waarbij de nadruk ligt op het begrijpen wat belangrijk is voor de klant, op het continue streven om in alle bedrijfsprocessen deze klantwaarde te creëren en zoveel mogelijk verspilling weg te halen.
Dit betekent dat Lean ook denken is in waardestromen. In de meest brede zin is een waardestroom de volgorde van activiteiten dat nodig is om een product of dienst te ontwerpen, te maken en uit te leveren aan een klant, inclusief de informatie en materialen stroom die daarmee gepaard gaat.

Wat is Waardestroom analyse?
Het visueel weergeven van een waardestroom staat bekend als Waardestroom analyse (in het Engels Value Stream Mapping ). Naast het genoemde belang van mensoriëntatie op de lange termijn, verdient dit instrument uit het Lean-arsenaal speciale aandacht, omdat de strategische waarde vaak onderschat wordt.
Waardestroom analyse geeft in een kort tijdsbestek van enkele dagen een holistische kijk op de wijze waarop werk (vaak niet-zichtbare informatie-uitwisseling) door het organisatiesysteem stroomt. Het simplificeert, visualiseert en kwantificeert op macroniveau vaak complexe werkstromen, zodat (zelfs) op het hoogste managementniveau kan worden meegedacht over een andere toekomstige inrichting van de werkstroom en sneller verbeterinitiatieven kunnen worden onderkend.

VSM LMG voorbeeld

Maar…..hoe en wanneer dit instrument in te zetten?
Het meest ideaal is als vanuit een urgentie of een kans een transformatie traject al ingezet is en de businessdoelen en verbeterprioriteiten al bepaald zijn. Zo niet dan moet consensus over strategie alsnog bepaald worden. Ofwel wordt in eerste instantie één enkele waardestroom gekozen waar een serieus performance probleem aan de orde is.
Ook kan een fusie of een partnership aanleiding zijn om waardestroomanalyse als instrument in te zetten. Of het overgaan naar een ander businessmodel , denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de werkstroom in een circulaire of kringloop economie waar de sociaal-maatschappelijke waarde ook een essentiële rol gaat spelen en de combinatie van productie, service en hergebruik naadloos op elkaar moeten aansluiten. Philips met zijn ‘Light as a service’ model is daar een mooi voorbeeld van.
Kortom, waardestroomanalyse is een krachtig strategisch instrument dat in verschillende situaties ingezet kan worden om performance te optimaliseren.
Als u daar meer over wilt weten, neem dan contact op met één van ons binnen de Lean Management Group!